Jahkečoahkkin 2015

SHL:a jahkečoahkkin lea geassemánu 4. beaivvi Guovdageainnus.                      Áššebáhpárat sáddejuvvot hálddahussas.

Áššit: Dábálaš jahkečoahkkináššit ja muđui movt heargevuodjin gálgá boahtteáiggis.

SHL:a avholder årsmøte 4. Juni 2016 i Kautokeino.                                          Sakspapirer sendes fra administrasjonen.

Saker: Vanlige årsmøtesaker og diskusjon om hvordan reinkappkjøring skal se ut i fremtiden.

Jahkečoahkkin 2014-15

Jahkečoahkkin guovvamánus                                                                       SHL:a doallá jahkečoahkkima Guovdageainnus guovvamánu loahppas.

Áššit jahkečoahkkimii sáddejuvvojit stivrrii nu jođánit go vejolaš. SHL:a doallá stivrračoahkkima beaivvi ovddal jahkečoahkkima. Áššebáhpárat sáddejuvvojit guokte vahkku ovddal miellahttu serviide.

Bures boahttin!

Presideantta

A-finalen i mål under Mázesprinten 2015

Her ser vi A-finalen i mål. Fischer vinner som eies og kjøres av John Inge Eira duottar Hearggit. På andre plass kom Muzet som eies av Bjørn Johansen Maze Hearggit og på tredje kom Raidna til Anne Risten G Sara foran SVL-N reinen Ingrid-Luosttat Skuohtanjarga som eies av Ellen Ingrid Eira. Muzet ble kjørt av Isak Anders Eira Maze og Anne Risten kjørte sin egen rein. Nils Kai Ante Anti kusket inn Ingrid-Luosttat.

Her ser vi A-finalen i mål. Fischer vinner som eies og kjøres av John Inge Eira duottar Hearggit. På andre plass kom Muzet som eies av Bjørn Johansen Maze Hearggit og på tredje kom Raidna til Anne Risten G Sara foran SVL-N reinen Ingrid-Luosttat Skuohtanjarga som eies av Ellen Ingrid Eira. Muzet ble kjørt av Isak Anders Eira Maze og Anne Risten kjørte sin egen rein. Nils Kai Ante Anti kusket inn Ingrid-Luosttat.